Despre AMSPPR

Activitatea AMSPPR se desfasoara în mai multe directii pentru apararea intereselor membrilor sai, astfel: în relatia cu Guvernul, cu Parlamentul, cu CNASS, AMSPPR poartă un dialog permanent, în acelasi timp oferind solutii de legislaţie europeană tuturor structurilor amintite; AMSPPR promovează libertatea medicului stomatolog în raport cu structurile statale, militând pentru calitatea tratamentelor stomatologice oferite populaţiei, într-un sistem concurential reglat de cerere şi ofertă.

 • Definitie AMSPPR   ( 2 Articole )

  Asociaţia Medicilor Stomatologi cu Practică Privată din România este o asociaţie profesională, neguvernamentală, apolitica, nonprofit, cu personalitate juridică, independentă de administraţia de stat locală şi centrală, care reprezintă medicii stomatologi din România. Asociaţia a fost înfiinţată în 1990 din dorinţa de a apară interesele patronale ale medicilor stomatologi care au avut puterea să îşi ia soarta în propriile mâini, înfiintând primul şi principalul sector privat al medicinii româneşti.

  Cine este A.M.S.P.P.R. ?


  Misiunea AMSPPR : promovează şi reprezintă interesele medicilor stomatologi cu practică privată din România, în exercitarea în mod liber a profesiunii medicale în sistem privat.

  Activitatea AMSPPR se desfasoara în mai multe directii pentru apararea intereselor membrilor sai, astfel: în relatia cu Guvernul, cu Parlamentul, cu CNASS, AMSPPR poartă un dialog permanent, în acelasi timp oferind solutii de legislaţie europeană tuturor structurilor amintite; AMSPPR promovează libertatea medicului stomatolog în raport cu structurile statale, militând pentru calitatea tratamentelor stomatologice oferite populaţiei, într-un sistem concurential reglat de cerere şi ofertă.


  Obiective AMSPPR


  Promovarea practicării libere a stomatologiei, cu o cât mai redusă dependenţă a acesteia de surse de finanţare publice, cum este cea a asigurărilor sociale.

  • Este purtătoarea de cuvânt a stomatologiei private româneşti, aparându-i interesele multiple (medicale, financiare, manageriale etc) vis-à-vis de instituţiile statului.
  • Analizează legislaţia în domeniile medical, financiar şi al muncii, sesizând autorităţilor competente disfuncţionalităţile şi omisiunile care conduc la descurajarea şi blocarea sistemului medical privat.
  • Elaborarea de propuneri concrete de îmbunătăţire a legislatiei în vigoare în domeniul stomatologic, a diferitelor norme şi reglementări specifice în momentul aplicării legislaţiei medicale generale în stomatologie.
  • Este purtătoarea de cuvânt în România a Organizatiei Regionale Europene a Federaţiei Dentare Internaţionale, promovând libertatea medicului stomatolog în raport cu structurile statale, militând pentru o calitate maximă a prestaţiilor stomatologice, într-un sistem concurential liber.
  • Elaborarea si promovarea în România a conceptelor de:
   - "Prestatii stomatologice de baza", asiguratorii sau sociale, suportate din finantarea publica;
   - "Prestatii stomatologice optionale" sau liberale, alese dupa libera optiune si posibilitatile pacientului

   

  Reprezentativitate internationala


   

  AMSPPR este membra cu drepturi depline, reprezentând stomatologia privata româneasca în organizatiile profesionale neguvernamentale mondiale si europene: FDI (Federatia Dentara Internationala) & ORE (Organizatia Regionala Europeana a FDI), Grupul Asociatiilor Dentare Francofone (GADEF).

  Publicatii


  Revista Viata Stomatologica, editata in 4 numere / an, distribuire nationala la toti membri AMSPPR, parteneri si colaboratori

  Buletinul informativ national Stomatologia privata - Quo Vadis in format electronic

  Buletinele informative locale, transmise din fiecare filiala in parte catre membri filialei

   

  Manifestari Stiintifce


  Anual, AMSPPR organizeaza manifestari stiintifice nationale sau locale in intreaga tara. Cu aceasta ocazie, medici, cadre didactice, specialisti internationali se intalnesc intr-un cadru stiintific cu ocazia comunicarilor, conferintelor, cursurilor.

  De asemenea, la nivelul filialelor regionale, in colaborare cu alte organizatii ori institutii, AMSPPR organizeaza evenimente de formare profesionala continua.

 • Structura Organizatorica   ( 3 Articole )

  Conducerea


  Conducerea AMSPPR este realizată prin intermediul a 3 structuri:
  · Adunarea Generală (formată din delegaţi ai membrilor AMSPPR, având o anumită reprezentativitate);
  · Consiliul de conducere
  · Director Executiv

   

 • Istoria AMSPPR   ( 3 Articole )

  ISTORIA AMSPPR (I) - Cum a luat nastere AMSPPR


  Asociaţia Medicilor Stomatologi cu Practică Privată din România a luat fiinţă în 1990 sub numele iniţial de Asociaţia Medicilor Stomatologi cu Liberă Practică din România prin voinţa de asociere libera a primilor medici stomatologi privati care au deschis cabinete proprii în anii 1990-1992 ca urmare a iniţiativei vizionare a primului preşedinte, Dr. Constantin Găucan şi a unui colectiv entuziast central din care au făcut parte colegii: Radu Alionte, Constantin Ştefănescu, Simina Enescu, Dan Grigorescu şi alţii. Imediat ideea a prins radacini în ţară, la Arad, Timişoara, Cluj, Braşov, Sibiu, Deva, Craiova, Tîrgu-Jiu, Tîrgu Mureş, Iaşi, Constanţa, Braila, Piteşti, etc. municipii în care alte colective locale au făcut primele demersuri de înfiinţare, de afiliere la AMSLPR central şi la statutul de atunci, de organizare de şedinţe cu membrii avînd ca invitaţi oficialităţi, firme comerciale, reprezentanţi de mari companii, asiguratori, cadre universitare, etc.


  DECIZII IMPORTANTE PENTRU ASOCIATIE
  1990-1996 Primul statut liberal al AMSLPR, organizarea primelor congrese stiintifice internationale, înfiinţarea filialelor judeţene, calitatea de membru cu drepturi depline a FDI, organizarea de perfectionare continua inainte de a deveni obligatorie, editarea primei reviste profesionale “Arta Stomatologică” , semnarea contractul de colaborare cu Colgate-Palmolive

  1996 semnarea parteneriatului cu FVDZ, Germania, conceperea la primul sediu central din str. Presei, Bucureşti a celui de-al doilea statut, (cel actual al AMSPPR), intr-un brainstorm de 3 zile la care au participat reprezentanţi din cele 15 judeţe în care activitatea AMSLPR era constantă, coerentă şi cu tradiţie, semnarea parteneriatului cu SRS

  1997 Adunarea Generală Naţională de dare de seamă a vechii conduceri şi de alegeri desemneaza noul Birou Permanent al AMSLPR

  (7 membri), trecerea de la organizarea judeteana la constituirea juridica a filialelor regionale constituite pe criterii eficiente geografice si istorice, alegerea primului organ de conducere colectivă, CDN al AMSPPR format din Biroul Permanent ales pe tara si din cei 8 presedinti de filiale regionale, închirierea unui sediu central propriu, pe str. Mitropolit Filaret nr.1 Bucureşti, angajarea de personal central:director executiv, secretară, jurist, dotare cu comunicaţii a membrilor Biroului Permanent.

  1998 Schimbarea numelui asociatiei din AMSLPR în AMSPPR (toţi medicii primind “autorizaţia de liberă practică” medicală), tipărirea primei ediţii a noului Statut şi distribuirea sa la toţi membrii, înfiinţarea juridica şi funcţionarea celor 8 filiale regionale,introducerea adeziunii tipizate şi a legitimaţiei de membru vizată anual, strategia dezvoltării departamentelor specializate ale Sediului Central, apariţia primului Buletin Informativ Naţional “Stomatologia Privată Quo Vadis”, constind din 6 numere pe an, distribuit gratuit împreună cu revista “Arta Stomatologică” cu apariţii regulate, 6 numere / an, conceperea poziţiei oficiale a AMSPPR faţă de CNASS şi CJASS in documentul “Prestaţii stomatologice de bază şi opţionale pentru adulţi”, stabilirea strategieI AMSPPR in cadrul CMR cit si fata de alte noi asociatii, înfiinţarea şi participarea AMSPPR la Comisia Naţională de Stomatologie a CMR, conceperea şi distribuirea la delegaţii AGN a proiectului “PROGRAMUL AMSPPR”, Adunarea Generală Naţională cu invitaţi străini şi primele mape de şedinţă distribuite pe loc delegaţilor, Congresul Internaţional AMSPPR-SRS cu invitaţi străini de marcă.

  1999 Evidenţa membrilor din filiale regionale, pe documente cumulative, primul pliant color de prezentare generală al asociaţiei, participare delegaţie multiplă la Sesiunea Plenară ORE-FDI Bled, Slovenia, primele mape ale AGN distribuite din timp delegaţilor AGN, Adunarea Generală Naţională AMSPPR onorată de conducerea ORE şi FDI, votarea documentului “PROGRAMUL AMSPPR” format din 3 capitole: Principii de bază, Direcţii prioritare, Orientări practice, votarea donaţiilor pentru achiziţionarea unui sediu central propriu, votarea cotizaţiei 10 usd/lună cu reduceri pentru angajati, tineret, etc., participare organizată la alegerile locale pentru CMR, schimbarea editurii şi a numelui revistei în “Viaţa Stomatologică”, lansarea site-ului AMSPPR www.dental.ro

  2000 Separarea Adunăriii Generale Naţionale (toamna) de Congresul Internaţional AMSPPR (primăvara), reforma sanitară în impas: AMSPPR în dialog cu CNASS, Congresul Internaţional de Stomatologie AMSPPR SRS în martie, simultan cu Expoziţia Denta de Primăvară Bucureşti, propuneri AMSPPR materializate în Normele Metodologice ale Contractului Cadru 2000 al CNASS, achiziţionarea noului Sediu Central al AMSPPR din str. Voronet Nr.3 Bucureşti,propunere AMSPPR pentru membri de a nu mai încheia contracte cu CJASS, dialog AMSPPR CMR, prezenţa în Comisia Naţională de Stomatologie, liderii stomatologiei mondiale la AGN a AMSPPR la Poiana Braşov, apariţia de dispute, opinii critice şi constructive în AGN, votarea de delegaţi a înfinţării celei de-a 9-a filiale regionale, Crişana, aniversarea a 10 ani de istorie AMSPPR


  MEMBRII IN CONDUCERILE CENTRALE ANTERIOARE

  1990-1997 dr. Constantin Găucan – preşedinte, dr. Simina Enescu – vicepreşedinte

  1997-1999 dr. Ioan Savinescu – preşedinte, director executiv (primul an) dr. Constantin Ştefănescu) vicepreşedinţi în Biroul Permanent: dr. Ilie Pătraşcu, (Constanţa), dr. Doina Cordoş, (Cluj), dr. Voicu A. David, (Arad), dr. Mihai Gornicioiu. (Iaşi) şi dr. Daniel Aninoiu, (Craiova). Trezorier dr. Alice Dinuţ, (Bucureşti) (al doilea an dr. Ilie Pătraşcu,Constanţa). Preşedinţi Filiale Regionale: Ardeal Nord –dr. Rodica Aldica, Ardeal Sud-dr. Dan Vasile, Banat – dr. Florin Sabou,(al doilea an dr. Voicu A. David) Dobrogea-dr. Dorin Godescu, Muntenia I – dr. Viorel Ibric Cioran, Muntenia 2 – dr. Emilia Dobrescu, Moldova- dr. Constantin Rădăuceanu, Oltenia – dr. Aurora Popescu Director Executiv angajat ing. Maria Homeghiu

  1999-2001 dr. Ioan Savinescu – preşedinte, vicepreşedinţi: dr. Gabriela Andruhovici, dr. Rodica Aldica, dr. Voicu A. David, dr. Mihai Gornicioiu, dr. Dan Grigorescu, trezorier dr. Dan Vasile preşedinţi de Filiale Regionale aceiaşi ca şi în mandatul anterior mai puţin Muntenia I , dr. Gabriela Andruhovici

  - parteneri importanţi ai AMSPPR în perioada 1996-2001 FVDZ, SRS, COLGATE, WRIGLEY

   

  ISTORIA AMSPPR (iI), 1997-2007: 3 aniversari


  În articolul „Istoria AMSPPR (I) „am descris cele mai importante evenimente din viaţa asociaţiei în perioada 1990 – 2000. Înainte de a parcurge ani următori şi întrebându-mă unde era AMSPPR acum 10 ani, nu poate fi trecut cu vederea anul crucial 1997.  Acest an deosebit pentru istoria AMSPPR merită a fi descris şi aniversat pentru 3 evenimente strategice, adevărate plăci turnante pentru asociaţie: apariţia Statutului 1997, iniţierea colaborării cu CMR, începerea relaţionării cu CNASS.

   

  STATUTUL AMSPPR 1997, O NECESITATE

  La sfârşitul anului 1996 Statutul AMSLPR din 1990 devenise necorespunzător. La ultima întâlnire a conducerilor Filialelor Judeţene ale AMSLPR din toamna anului 1996 de la Casa Armatei din Bucureşti participaseră circa 30 de reprezentanţi din ţară, şedinţă care lipsită de ordine de zi s-a desfăşurat ca de obicei, fiecare luând cuvântul cu ce îl durea în judeţ sau la cabinetul propriu, neajungându-se la nici o concluzie, nevotându-se nici o decizie practică, toţi participanţii plecând aşa cum au venit. O concluzie teoretică plutea totuşi în aer şi în minţile câtorva: vechiul Statut AMSLPR din 1990 nu mai corespundea ca formă şi fond organizatoric noilor necesităţi ale membrilor asociaţi, aduse şi impuse de reforma sanitară în derulare: apariţia CMR şi CNASS, apropierea de legislaţia UE, etc.

  Din aceste motive un comitet de iniţiativă format din reprezentanţi dinamici şi cu idei ai Filialelor Judeţene active a constituit un Consiliu Naţional Interimar, care să secondeze conducerea Găucan, ocupându-se în paralel cu redactarea proiectului unui nou Statut funcţional. În aprilie 1997 la sediul provizoriu al AMSLPR din str. Presei nr. 6, timp de 3 zile s-a lucrat pe text. Au fost prezenţi circa 10-15 persoane: dr. Găucan, dr. Enescu, dr. Macavei (Bucureşti), dr. Gutmann (Munchen), dr. Săvinescu (Iaşi), dr. Cordoş (Cluj), dr. David (Arad), dr. Dan (Braşov), dr. Pătraşcu (Constanţa), dr. Gîrlea (Brăila), dr. Aninoiu (Craiova), ….şi ne cerem scuze celor nemenţionaţi datorită lacunelor memoriei, rugându-i să ne semnaleze prezenţa lor atunci pentru o dreaptă relatare.

  De ce au fost doar medici stomatologi şi nu jurişti ? Dacă pentru un SRL există avocaţi, notari care au texte standard pe care le adaptează din 1990 încoace, la o asociaţie rezultată prin libera asociere, necesităţile sunt complet noi şi ele trebuie decise de asociaţii însăşi şi nu de terţe persoane străine de esenţa cabinetului privat şi de liberalismul specific al profesiei. Validarea şi înregistrarea imediată, fără probleme a noului Statut în justiţie în forma iniţială propusă a arătat în mod clar grija şi responsabilitatea cu care acesta a fost redactat.

   

  PREVEDERI FUNDAMENTALE 1997

  Noul Statut 1997 a reorganizat teritorial asociaţia pe model piramidal cu 8 filiale regionale, structuri juridice, financiare şi organizatorice autonome, care permit o funcţionare economică din punct de vedere al cheltuielilor pentru sediu, al personalului angajat, al dotării tehnice, al posibilităţilor de deplasare, al veniturilor reale a membrilor, etc., respectând în acelaşi timp  specificul cultural şi istoric al regiunilor. Filialele Regionale sunt compuse din 3-8 judeţe. Consiliul Director Naţional a fost structurat din cei 8 preşedinţi de Filiale Regionale aleşi local şi din Biroul Permanent (Preşedinte, Vicepreşedinţi, Trezorier) aleşi central de Adunarea Generală Naţională. Comisiile de Cenzori şi-au intrat în atribuţii la nivel local şi central. S-a instituit modelul decizional democratic: membri de bază, normă de reprezentare, delegaţi, organe de conducere (Adunarea Generală Naţională, Consiliul Director Naţional), Biroul Permanent având un rol pur executiv al deciziilor AGN şi CDN.

  Noul Statut, obligatoriu pentru toate structurile judeţene şi regionale, a fost votat de AGN din septembrie 1997, înregistrat în justiţie, tipărit ca ediţia I 1997 şi distribuit la toţi membrii existenţi (circa 700) şi în plus în mod promoţional la încă circa 2000 de adrese de ne-membri. O dată cu votarea unui nou Statut, AGN 1997 a ales şi o nouă echipă de conducere (echipa Săvinescu) care să pună în practică prevederile acestuia.

   

  ARUNCAREA ÎN VALURI 1997

  Statutul unei organizaţii poate fi considerat o bucată de hârtie care nu valorează nimic dacă nu este respectat de membrii asociaţiei şi dacă nu există oamenii de acţiune aleşi care să se angajeze să-l transforme în fapte şi acţiuni concrete. Un Statut bun creează mediul favorabil,  contextul general necesar pentru ca membrii din conducerea locală / centrală să poată acţiona în mod organizat în interesul membrilor asociaţi iar aceşti să deţină un instrument de feed-back, de control permanent de jos prin intermediul AGN, a activităţii celor aleşi.

  Bazată pe noul Statut, noua echipă aleasă a început să facă faţă urgenţelor imediate şi provocărilor existente: sediu propriu închiriat, angajare de personal cu normă întreagă, declaraţii de adeziune, bază de date, legitimaţii, dotarea cu birotică, comunicaţii, revistă periodică proprie, buletine informative ale filialelor regionale, etc. Peste toate acestea, 2 acţiuni fundamentale au marcat toamna anului 1997, ambele semnificând ieşirea AMSPPR pe scena politicii profesionale medicale având 2 ţinte precise: în cadrul corpului profesional CMR, în cadrul reformei din sănătate, CNASS…

   

  AMSPPR – CMR 1997

  O dată cu noul AMSPPR începea să funcţioneze din vara 1997 şi noul CMR în care stomatologia ocupa locul tradiţional şi bine ştiut de profesie pe cât de marginalizată, pe cât de invidiată. În august 1997, CMR lansează pentru consultări în ţară proiectul noului Cod Deontologic. AMSPPR, cu „lecţiile făcute”, predă în 1997 peste 30 de propuneri de modificări ale Codului Deontologic al CMR, multe dintre ele preluate şi existente în actualul Cod în vigoare. Acţiunea stârneşte iritare, invidie, atât în cadrul CMR (AMSPPR fiind singura organizaţie medicală pe specialităţi ce are un cuvânt greu de spus decis democratic) cât şi reacţii negative, ostile din partea noii asociaţii concurenţiale UNAS (conduse de decani) apărută peste noapte.

  Acesta a fost punctul originar de referinţă de la care a început şi pe care s-a bazat întreaga relaţie AMSPPR – CMR (mai recent CMDR) ce s-a derulat în ultimii 10 ani.

   

  AMSPPR - CNASS 1997

  O dată cu CMR se constituia în vara 1997 CNASS, primele contribuţii pentru Fondul Naţional Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate începând să fie colectate începând cu 1998, deşi sistemul nu începuse efectiv să funcţioneze şi îşi căuta cu febrilitate sisteme de referinţă. AMSPPR nu aşteaptă ca sistemul să devină operaţional şi realizează rapid  2 materiale de amploare. Primul, intitulat „Stomatologia privată şi sistemul ASS” constituie analiza pe 27 de pagini a efectelor negative şi pozitive ale implementării legii 145 / 97 a ASS în stomatologia privată, material adresat membrilor şi care reprodus integral a constituit numărul inaugural al Buletinului Informativ Naţional „Stomatologia Privată Quo Vadis”. Al 2-lea document „Prestaţii stomatologice de bază pentru adulţi – propuneri pentru sistemul ASS” a fost conceput sintetic pe 4 pagini pentru guvernanţi, fiind depus la MSF, la CNASS şi la numeroase CJASS în noiembrie 1997. Pe acest document bine primit de CNASS deoarece oferea un sistem de referinţă pentru stomatologie şi care promovează 2 concepte europene în asigurările sociale (prestaţii sociale – de bază şi prestaţii libere – private, inclusiv cu propuneri concrete) se bazează actualul sistem al ASS în stomatologie cât şi activitatea vicepreşedinţilor AMSPPR responsabili cu Departamentul Asigurări din 1997 până în prezent

   

  O PRIVIRE RETROSPECTIVĂ

  Datorită Statutului AMSPPR 1997 (cu micile modificări ulterioare) a fost posibil ca AMSPPR să evolueze în perioada 1997 – 2007 înspre ceea ce este în prezent, ca rezultat al activităţii voluntare a unor întregi serii de colegi din conducerile locale şi centrală care au transpus în viaţă problemele membrilor asociaţi, sacrificându-şi în mod în mod voluntar şi gratuit ani de zile pacienţii, veniturile, familiile şi timpul liber.

  Statutul AMSPPR 1997 este atât de bun încât în 2000 când au apărut OG 26 referitoare la activitatea asociaţiilor, Statutul nostru corespundea în proporţie de 99 % cu prevederile legale !!

  Din toate aceste motive anul 2007 reprezintă pentru AMSPPR un triplu an aniversar: aniversarea a 10 ani a Statutului, aniversarea a 10 ani a relaţiei cu CMR, aniversarea a 10 ani a relaţiei cu CNASS.

   

  ISTORIA AMSPPR (III), ce facea amsppr in 1998


  Cu ocazia mutării în noul sediul al Filialei Regionale Banat a fost mutată fireşte şi arhiva din vechiul sediu, inclusiv colecţia personală a revistelor AMSLPR-AMSPPR de la începuturi până în prezent. Mi-a căzut atunci în mână numărul 1 / 1998 al revistei „Arta Stomatologică” a AMSPPR şi am răsfoit-o cu mare curiozitate pentru a-mi reaminti cu ce se ocupa asociaţia în urmă cu 10 ani. Surpriza a fost deosebit de plăcută, fiind o reîntâlnire cu un trecut şi îndepărtat cât şi apropiat din viaţa asociaţiei noastre cu membri din conducerea AMSPPR care au avut un rol important în acele vremuri (unii dintre ei şi în prezent…). Revista se realiza la ora respectivă de editura Artecno, iar materialele se colectau şi redactau primar în noul sediu închiriat al AMSPPR din str. Mitropolit Filaret nr. 3, dotat cu informatică, comunicaţii, birotică din donaţia de aproximativ 30.000 mărci germane făcută de asociaţia parteneră FVDZ. În loc de editorial redacţia a realizat un material FLASH cuprinzând mici rezumate incitante al celor mai importante articole din interior. În pagina 5 articolul „Schimbarea” sistemului sanitar mi-a dat mult de gândit despre ce se întîmpla atunci şi ce se întâmplă în prezent chiar dacă articolul era scris tot de mine şi tot în calitate de vicepreşedinte AMSPPR…Pentru cei interesaţi pagina este reprodusă integral în Buletinul Informativ „Quo Vadis” nr. 2 / 2008.
  Relaţia cu nou înfiinţatul CMR este prezentată în articolul „Colaborarea cu CMR” semnat de Biroul Permanent al AMSPPR cu subtitluri selectate din setul de propuneri ale AMSPPR înaintate CMR. Nu putem să nu le cităm fiind la fel de actuale acum 10 ani cât şi în 2008: „Cetăţean străin medic în România”, „Patronii cabinetelor medicale”, „Componenţa Comisiilor de specialitate ale CMR”, „Rolul asociaţiilor profesionale”, „Numărul optim de specialişti pentru o zonă”, toate materialele fiind structurate pe grila SITUAŢIA ACTUALĂ, MOTIVAŢIE, PROPUNERE. Alte 2 pagini sunt dedicate în articolul „Quo Vadis RIAIMS” structurii, evoluţiei şi problemelor asociaţiei reprezentanţilor importatorilor de aparatură instrumentar şi materiale stomatologice, care se tot reînfiinţează şi organizează periodic de atunci. Comisia de stomatologie din cadrul CMR, nou înfiinţată îşi prezintă membrii într-o altă pagină, dintre care membrii AMSPPR dr.Ioan Savinescu, dr. Voicu A. David şi dr Dan F. Grigorescu…
  Unele din cele mai interesante pagini ale nr. 1/ 998 a revistei „Arta Stomatologică” sunt cele dedicate evenimentelor de politică profesională iniţiate de AMSPPR. Delegaţia AMSPPR formată din dr. Ioan Savinescu, preşedinte AMSPPR şi dr Ralph Gutmann, membru de onoare al AMSPPR a avut mai multe întâlniri politice importante: cu preşedintele UNAS Prof. Dr. Nicolae Gănuţă (consultări despre drumul propriu al fiecărei asociaţii, despre modelul german cu 3 asociaţii puternice), cu Ministrul Sănătăţii, Prof. Dr. Ioan Bruckner (propuneri de modificare al Ordinului 358 referitor la autorizaţia de liberă practică, reorganizarea asistenţei medicale pe bază de legislaţie specifică medicală şi nu comercială, incinerarea reziduurilor medicale contaminate), cu preşedintele Comisiei Buget - Finanţe a Senatului, Varujan Vosganian (cadrul organizatoric al cabinetelor, transformarea fără lichidare a SRL-urilor), preşedintele CMR Conf. Dr. Mircea Cinteză (sistemul asigurărilor sociale de sănătate, organizarea CMR, a Comisiei Naţionale de Stomatologie). Apariţia la postul TV Antena 1 a dr. Ioan Savinescu şi dr Ralph Gutmann în cadrul emisiunii lui Marius Tucă „Milionarii de la miezul nopţii” alături de Ministrul Sănătăţii, de preşedintele CMR şi de preşedintele Comisiei de Sănătate a Camerei Deputaţilor dr. Ioan Berciu a fost consemnată în revistă, inclusiv cu citate din intervenţia vorbitorilor. Un interviu fundamental despre modelul german al asigurărilor sociale de sănătate cu dr. Ralph Gutmann, preşedinte al FVDZ mai multe mandate a fost prezentat pe 2 pagini incluzând situaţia sănătăţii după reunificarea celor 2 Germanii, rolul FVDZ în menţinerea libertăţii profesionale, rolul AMSPPR în procesul de reformă al sănătăţii din România. Tinerii practicieni au stat şi în 1998 în atenţia AMSPPR, sugestii pentru tinerii medici în relaţia lor cu personalul, cu pacienţii, cu terţii, în diferite situaţii dificile din cabinet fiind oferite în alte 2 pagini din revistă de Ing Faure Agachi, director de program IMM în SUA, activ în Agenţia Japoneză de Cooperare Internaţională. Secţiunea Educaţie Medicală Continuă din prima revistă din 1998 a fost bine reprezentată prin articolele EMC de protetică semnate de dr. Ioan Savinescu, dr. Liviu Zetu („Set-up-ul Dentar Modificat: Înghesuirile Incisivo-canine Mandibulare”), Dr. Romulus Schnel („Protezarea Edentaţiilor Parţiale Maxilare cu Dinţi Restanţi Reduşi”), dr. Mihaela Păuna („Tratamentul prin Proteze Totale”), cât şi din tehnologia materialelor, Pierre-Yves Eschler şi Lucien Reclaru („Coroziunea unui Dispozitiv Bimetalic”), S.L. Yankell („Evaluarea Îndepărtării Petelor Dentare) sau ortodonţie, dr. Irina Zetu („Importanţa Contenţiei în Ortodonţie”). Consilierea juridică a membrilor a fost prezentată pe 2 pagini cu 2 articole despre „Ordonanţa privind cabinetele medicale” şi „Ordinul nr. 84 / 1998 privind autorizaţia de liberă practică medicală”. Numărul de revistă este condimentat cu caricaturi cu destinatar CNASS şi cu rubrica „Prezentare colegi” în care se prezintă CV - urile şi mici interviuri cu dr. Voicu A. David şi dr. Daniel Aninoiu. Parcurgerea numărului 1 / 1998 v-a dat de gândit, nu ? Vom reveni.

  ISTORIA AMSPPR (IV), Caleidoscop amsppr 2000


  Reforma din sănătate. În anul 2000 AMSPPR semnalează deja că reforma din sănătate este în impas, analiză realizată de Consiliul Director Naţional şi publicată în editorialul din nr. 1 / 2000 al revistei „Viaţa Stomatologică”. Preşedintele AMSPPR, dr. Ioan Savinescu propune într-un alt editorial iniţierea de către CMR a unei Conferinţe naţionale a stomatologilor în care să se regăsească toate asociaţiile şi toate problemele specifice ale profesiei.
  Anul 2000 punctat cu momente festive: aniversarea a 10 ani de existenţă ai AMSPPR în serialul „Stomatologul privat şi Statul” episodul (X) cu titlul „10 ani de demnitate”, Coperta revistei nr. 3 / 2000 afişează subtitlul: „Un deceniu de stomatologie privată în România”, editorialul „După 10 ani” este punctat cu citate din primul preşedinte al AMSPPR, dr. Constantin Găucan. La AGN 2000 a AMSPPR, liderii stomatologiei mondiale participă la aniversarea AMSPPR (dr. Jacques Monnot, Preşedinte FDI, dr. Peter Muller- Boschung, preşedinte ORE-FDI), centenarul FDI (1900-2000), dedicarea Congresului AMSPPR 2000 sărbătoririi a 100 de ani de la înfiinţarea FDI, organizarea din timp a deplasării membrilor AMSPPR la Congresul aniversar FDI Paris (articolul „12 paşi pentru Paris”, FDI 2000), reproducerea discursului preşedintelui Franţei, Jacques Chirac la Congresul aniversar 100 de ani FDI, retrospectiva anului 2000 în imagini.
  Decanul de vârstă al medicilor stomatologi, dr. Viorica Fulicea ce împlinea la acea dată vârsta de 93 de ani este prezentată într-un număr de revistă, împreună cu un interviu şi un articol în care se consemnează acordarea diplomei de membru de onoare al AMSPPR .
  Congresul AMSPPR 2000: Participanţii cu discursuri la deschiderea oficială: Constantin Râşnoveanu (Camera de Comerţ a României), Prof. dr. Emilian Hutu (SRS), Prof. dr. Andrei Iliescu (UMF Carol Davila), Prof dr. Dan Slăvescu (Universitatea Titu Maiorescu), dr. Ion Berciu (CMR), dr. Alexandru Brezoescu (UNAS), dr. Mihai Ganea (FPMFR), Participanţii la programul ştiinţific: Prof. dr. Umberto Barr, dr. Ger Breuklander, Prof. dr. Ottaviano Tapparo, Prof. dr. Adi Garfunkel, Prof. dr. Sever Popa, dr. Adrian Streinu Cercel, Prof. dr. Valentina Dorobăţ, Conf,dr. Elena Antonescu, Şef lucr. Dr. M.V. Constantinescu, dr. Ioana Cherlea, Şef lucr. Dr. Dragoş Stanciu, dr. Cristina Tripon.
  Grupul de Lucru ORE-FDI „Practica Stomatologică Liberală în Europa” şedinţă la Koln în 10 martie cu membrii Grupului din Austria, Germania, Italia, Elveţia, Polonia, România, Slovacia. (din dezbateri: Consens pentru prestaţiile la copii, Calitatea se obţine cu standarde medicale, „Intoxicarea” sistemului german cu socialism, Dezbatere pe tema „Principiului solidarităţii în stomatologie”). Documentul depus de AMSPPR este calificat ca un „material de bază care clarifică multe lucruri” şedinţă la Praga în 04 mai, şedinţă la Paris în 30 noiembrie 2000.
  Sesiunea Plenară ORE-FDI 5-6 mai 2000, Praga. Din dezbateri: Criză a sistemelor de finanţare a sănătăţii în Europa, Caracterul liberal şi independent al profesiunii stomatologice, Gestionarea fondurilor publice în stomatologie, Rolul asociaţiilor şi priorităţile etice, medicale şi economice. Articol „Prezentarea stomatologiei în Europa”, dr. Peter Muller- Boschung, preşedinte ORE FDI
  Site-uri: sunt descrise site-urile FDI şi noul site AMSPPR lansat în decembrie 1999, articol serial de popularizare a internetului „Drumul către marea conectare”
  Parteneri: Comisia Naţională de Stomatologie, Contractul ASIT- AMSPPR, Declaraţii FDI: Declaraţia FDI cu privire la Infecţia cu HIV.
  CNASS: În 14 ianuarie 2000 la sediul central al AMSPPR au participat la o întâlnire invitaţi ai conducerii CNASS şedinţă în care au fost prezentate următoarele subiecte: propuneri pentru drepturile şi obligaţiile medicului contractant, valoarea de referinţă a prestaţiei medicale, propuneri pentru asistenţa protetică a pensionarilor, scutirea proteticii dentare de TVA, exemplificarea asigurărilor sociale din stomatologie din Europa. Coperta VS 4 2000 „Bugetul stomatologiei, aici (nu) sunt banii dumneavoastră !” , propuneri AMSPPR pentru normele metodologice ale CoCa 2000, De ce nu facem contract cu CASS.
  Conferinţa asociaţiilor stomatologice Central Europene 02 iulie Portoroz, Slovenia (Din rapoartele asociaţiilor participante, Controlul calităţii-facilităţi şi proiecte, Educaţia Medicală Cotinuă (EMC) – certificarea perfecţionării, specializarea, finanţarea asistenţei medicale orale, Concluzii).
  Cronici de carte: „Tratamentul endodontic” Conf dr. Valeriu Cherlea, „Conservarea şi restaurarea structurii dentare”, dr. Graham G. Mount , dr. W. R. Hume.
  Serialul “Stomatologul privat şi Statul” episodul (XI) “Doctrine politice şi practice fiscale” (Valuri legislative ale reformei, Politici fiscale contradictorii, Impozitul pe venitul global, frînă a investiţiilor, Incredibil dar adevărat: impozitul pe investiţii, Fapte şi guvernări) episodul (XII) „ O potecă îngustă, cu gropi…”
  Pagini Juridice : “Noi reglementări privind evidenţa fiscală a liber profesioniştilor”

Sponsori

Banner

Parteneri

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

site-uri partenere

Banner
Banner
Banner

Dentalife - Viata Stomatologica

Banner
Click pe icon pentru a accesa site-ul revistei