REPORTAJ CU SUFLETUL LA GURĂ


CONTROLUL ANAF LA UN CONTRIBUABIL


„Unii văd în întreprinderea privată un animal răpitor care trebuie împuşcat,

alţii o privesc ca pe o vacă bună de muls,

dar puţini o consideră un cal puternic care trage o căruţă.”

Winston Churchill

 

La sfârşitul lui februarie 2010 am primit o scrisoare recomandată  de la ANAF (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală) prin care eram înştiinţat despre începerea peste circa 3 săptămâni a unei inspecţii fiscale. Obiective: verificarea ansamblului declaraţiilor fiscale şi a altor operaţiuni relevante pentru:

-impozitul pe venit al medicului pe perioada ultimilor ani

-impozitul pe veniturile din salarii şi contribuţiilor la bugetul general consolidat şi la bugetele fondurilor speciale

 

Pregătind documentele cabinetului am decis că ar fi utilă o relatare a desfăşurării inspecţiei fiscale pentru toţi colegii care doresc să cunoască modul de desfăşurare.

Avizul de inspecţie fiscală a fost însoţit de copia integrală a Cartei drepturilor şi obligaţiilor contribuabililor pe timpul desfăşurării inspecţiei fiscale (publicată în BIN QV nr. 2 / 2010, ediţia electronică). Conform acestor drepturi există un timp limită (5 zile de la primirea avizului) oferit contribuabilului pentru remedierea eventualelor erori materiale din evidenţa fiscală cât şi dreptul de a solicita o singură dată amânarea datei de începere a inspecţiei fiscale pentru motive justificate.

Nu am apelat la nici unul din cele 2 drepturi specificate considerând că este imposibilă şi inutilă revederea anilor fiscali precedenţi şi eventuala refacere a Declaraţiilor de impunere anuale. Conducerea corectă, permanentă şi la zi a evidenţei contabile în partidă simplă cu toate anexele sale (după cum se va vedea în cele ce urmează) a fost, este şi va fi o condiţie de bază pentru ca documentele financiar contabile să fie oricând disponibile pentru control.

Inspecţia fiscală a durat câteva zile fiind programată de comun acord în afara timpului de lucru din cabinet.

Pe parcursul inspecţiei fiscale au fost verificate pentru fiecare din anii fiscali precedenţi următoarele elemente:

Registrul jurnal de încasări şi plăţi. (COD 14-1-1 / b) Au fost verificate atât registrul cât şi bibliorafturile cu documentele de plată respectiv cheltuielile pe tipuri, atât cele deductibile cât şi cele deductibile plafonat evidenţiate în documentul cumulativ centralizator cu cheltuieli cât şi în fişele de operaţiuni diverse pentru cheltuielile deductibile plafonat

- Registrul inventar (COD 14 – 1 – 2 / a) Au fost verificate rezultatele inventarierii generale a patrimoniului cabinetului la sfârşitul fiecărui an fiscal pe tipuri de patrimoniu (mijloace fixe, obiecte de inventar) şi pe tipuri de amortizări (liniare, accelerate)

- Registrul inventar (COD 14 – 1 – 2) Au fost verificate înregistrările mijloacelor fixe achiziţionate, în ordinea intrării în patrimoniul cabinetului

- Jurnalul privind operaţiuni diverse (COD 14 – 6 – 17 / c) A fost verificată corespondenţa dintre datele anuale pentru cheltuieli deductibile plafonat înregistrate în jurnal cu cele evidenţiate în fişele pentru operaţiuni diverse (amortizări anuale mijloace fixe din patrimoniu, cotizaţii profesionale obligatorii / facultative, pensie privată, protocol)

- Registrul arhivă. Au fost verificate existenţa arhivării anuale a documentelor financiar contabile, numărul de chitanţe folosite în fiecare an fiscal (chitanţă numărul de la….la….), păstrarea în arhivă a statelor de salarii (obligatoriu 50 de ani)

- Fişele de magazie a formularelor cu regim special (COD 14 – 3 – 8 / b). Au fost verificate înregistrările fiecărui registru cu regim special (şi fiscalizarea fiecăruia) precum şi a chitanţierelor şi a altor documente într-o fişă de magazie, eliberarea de bonuri de consum pentru fiecare registru cât şi pentru grupurile de chitanţe eliberate.

- Inventarierea generală a patrimoniului. Au fost verificate deciziile de inventariere anuale, listele de inventar anuale pentru mijloacele fixe aflate în amortizare şi / sau amortizate, (dar aflate în funcţiune), pentru obiectele de inventar, fişele mijloacelor fixe, procesele verbale de recepţie a noilor mijloace fixe achiziţionate, procesele verbale de casare a mijloacelor fixe şi / sau a obiectelor de inventar amortizate şi neutilizabile, procesele verbale de încheiere a inventarierii generale anuale a patrimoniului.

- Modul de calcul al amortizării mijloacelor fixe din patrimoniu. A fost verificat prin sondaj modul de calcul pentru amortizarea liniară sau accelerată, modul de realizare al calculului centralizatorului cu totalul amortizărilor lunare / anuale a mijloacelor fixe, fişa anuală de operaţiuni diverse pentru amortizări.

- Declaraţiile speciale privind veniturile realizate pe an fiscal de medicii titulari Au fost verificate Declaraţiile estimative pentru anul curent realizate în funcţie de realizările anului precedent, Declaraţiile 200 cu venitul efectiv realizat în cadrul anului fiscal încheiat.

- Plata impozitelor de medicii titulari Au fost verificate Deciziile de impunere pentru plăţi anticipate trimestriale plus chitanţele aferente şi Deciziile de impunere pentru regularizarea plăţilor pentru anul fiscal precedent plus chitanţele aferente)

- Plata contribuţiei la FNUASS de medicii titulari Au fost verificate plăţile anticipate, trimestriale şi regularizarea în anul fiscal următor

- Declaraţiile speciale pentru personalul angajat depuse periodic (trimestrial sau lunar după caz)

- Dovezile de plată a impozitelor şi diverselor taxe pe salarii pentru personalul angajat

- Fişele fiscale pentru personalul angajat pe anul fiscal precedent şi borderoul de depunere a dischetei cu fişele fiscale

 

CONCLUZII

Desfăşurarea inspecţiei fiscale a avut loc în mod corect, eficient şi obiectiv, organele de inspecţie fiscale au solicitat toate documentele mai sus amintite, pentru unele înregistrări cerându-se explicaţii verbale (unele cheltuieli, mijloacele fixe, amortizările). La unele întrebări a răspuns direct telefonic contabilul expert în a cărui firmă se realizează Declaraţiile diverse pentru salariile personalului angajat.

 

 

 

Sponsori

Banner

Parteneri

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

site-uri partenere

Banner
Banner
Banner

Dentalife - Viata Stomatologica

Banner
Click pe icon pentru a accesa site-ul revistei