SERVICII MEDICALE PRIVATE DE TOP, EDIŢIA A 2-A

Interviu cu dl. dr. Voicu A. David, Presedinte AMSPPR


Cum se prezintă la această oră în România sectorul privat al asistenţei medicale stomatologice în comparaţie cu cel public? Dar faţă de ceea ce se întâmplă pe plan central şi est-european?

R: Au fost 2 etape ale privatizării sistemului public, în prima etapă cedarea prin comodat a cabinetelor publice. In a 2-a etapă vânzarea acestora cu drept de preemţiune şi facilităţi pentru ocupanţi. În prezent estimăm că peste 95 % din asistenţa stomatologică este privată, restul de 5 % reprezentând cabinete de stat din reţelele cu asistenţă stomatologică proprie (armată, poliţie, SRI, penitenciare) cât şi un număr redus de cabinete publice din reţeaua şcolară. La ora actuală situaţia în stomatologie este similară cu cea din ţările UE.

Care ar fi în acest moment ponderea estimată a sectorului stomatologic privat în comparaţie cu cea din domeniul public?

R: Chiar dacă marea majoritate a medicilor stomatologi sunt privaţi (cu toate autorizaţiile respective) circa ½ din total au încheiate contracte cu Casele teritoriale de Asigurări Sociale de Sănătate prestând tratamente de specialitate în limita unui plafon lunar simbolic care nu satisface în nici un fel necesităţile de îngrijiri orale ale asiguraţilor, fiind pentru aceştia o adevărată păcăleală, plafonul epuizându-se în câteva zile. La această situaţie care adânceşte an de an evoluţia afecţiunilor stomatologice spre cronicizare şi complicaţii progresive (cu costuri de tratament crescând exponenţial) CNASS (Casa Naţională de Asigurări Sociale de Sănătate) afirmă că aceasta este posibilitatea actuală a Fondului Unic al ASS de a subvenţiona asistenţa stomatologică socială, şi aceasta în lipsa oricărui program naţional de profilaxie pentru copii, urmare a dezastruoasei tradiţii de acelaşi gen din socialism.

 

Cum au evoluat în ultimii ani numărul clinicilor/cabinetelor stomatologice private din ţară, cel al medicilor de specialitate care activează în acest sector, precum şi cel al laboratoarelor de tehnică dentară?

R: Vezi răspunsurile precedente

Se poate vorbi despre stomatologia privată din România ca despre un domeniu prosper, cu perspective autentice de dezvoltare?

R: Stomatologia privată din România a fost prima specialitate medicală care începând cu 1990 a creat o adevărată clasă mijlocie în cadrul profesiilor liberale (alături de avocaţi, notari, medici veterinari, arhitecţi, experţi contabili, etc.) constituind în acelaşi timp un bun segment plătitor de impozite, creând noi locuri de muncă pentru asistente, personal auxiliar, tehnicieni dentari, furnizori de materiale şi echipamente, unităţi de service, etc. Evoluţia sa a fost ascendentă şi s-ar putea ca apogeul ei de dezvoltare să fi fost deja atins din punct de vedere cantitativ, o evoluţie calitativă începând deja să se configureze în ultimii 5 ani datorită existenţei unei puternice pieţi concurenţiale.

Există piedici, obstacole, dificultăţi de ordin legal/administrativ/fiscal pe care stomatologia privată locală le are încă de depăşit pentru a se alinia la standardele medii europene?

R: Există numeroase obstacole legate pe de o parte de moştenirea socialistă a unor tipare depăşite în gândirea celor care imaginează reglementări pentru cabinetul stomatologic privat (Ministerul Sănătăţii, CNASS, CNCAN, etc.) iar pe de altă parte există o birocraţie în creştere, aceeaşi pentru toate sectoarele de activitate, ambele triplate de lipsa cronică a consultării de către diverşii legiuitori a profesiei, reprezentată prin organizaţiile profesionale facultative sau / şi obligatorii.

Cum se poziţionează, sub raport preţ/calitate, serviciile medicale stomatologice private din România într-o ierarhie ipotetică pe plan regional ?

R: Dacă vă referiţi la nivelul regional geografic, în interiorul graniţelor României există diferenţe majore între onorariile medicilor stomatologi privaţi din marile oraşe comparate cu oraşele medii, mici sau mediul rural, onorarii care nu neapărat reprezintă un deficit al raportului preţ / calitate ci doar o adaptare a medicilor stomatologi la posibilităţile de plată ale cetăţenilor din regiuni cu posibilităţi economice diferite.

Dacă vă referiţi la nivelul regional geografic, în cadrul Europei centrale şi răsăritene, onorariile percepute de medicii români sunt poate la nivelele cele mai scăzute în comparaţie cu colegii din Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Grecia, etc. Şi în acest caz acest nivel nu reprezintă şi o calitate scăzută, încadrându-se în categoria binecunoscută a medicinii româneşti care văduvită decenii întregi de dotare tehnologică de înalt nivel s-a dezvoltat în direcţia unei medicini clinice deosebit de performantă în care relaţia şi înţelegerea problemelor medicale ale pacientului este cel puţin la fel de importantă cu dotarea tehnică.

Care ar fi urgenţele sectorului privat pe termen scurt şi mediu?

R: Debirocratizarea în relaţia cu instituţiile oficiale ale Statului, stimularea investiţiilor în retehnologizare pe termen mediu şi lung, egalizarea nivelului de dotare minimală a cabinetului între mediul rural şi urban.

Care a fost/este rolul, implicarea şi rezultatele AMSPPR în ultima perioadă?

R: Ultima perioadă am putea-o defini ca ultimii 10 ani în care AMSPPR a stat alături şi a colaborat constructiv cu marile structuri responsabile de reforma în sănătate (CNASS, MSP, CMR, CMDR), aducându-şi un important aport prin documentele strategice propuse şi care şi-au avut originea în experienţa stomatologiei private. Ne referim aici la propuneri legislative concrete în domeniul organizaţiilor profesionale obligatorii, la propuneri pentru pachetele de servicii de bază (tratamente stomatologice sociale) ale CNASS, la propuneri pentru simplificarea autorizărilor persoanelor fizice la CNCAN, etc..

De asemenea trebuie să menţionăm organizarea de AMSPPR a numeroase manifestări ştiinţifice de prestigiu naţionale şi regionale care au ridicat nivelul teoretic şi practic de pregătire al medicilor stomatologi, asistarea juridică a membrilor individuali prin prelucrarea legislaţiei importante pentru cabinet, promovarea formularelor tipizate obligatorii  începând cu intrarea României în UE. Nu în ultimul rând AMSPPR a avut o contribuţie importantă în asociaţiile profesionale globale în care este membră: FDI (Federaţia Dentară Internaţională), ORE-FDI (Organizaţia Regională Europeană a FDI).  În ultimul timp AMSPPR s-a implicat de asemenea în apărarea unor drepturi constituţionale care au fost încălcate sau confiscate atât membrilor săi cât şi tuturor medicilor stomatologi români, realizând toate demersurile juridice necesare şi legale în acest sens.

 

 

 

 

Sponsori

Banner

Parteneri

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

site-uri partenere

Banner
Banner
Banner

Dentalife - Viata Stomatologica

Banner
Click pe icon pentru a accesa site-ul revistei