MEDICUL PRIVAT ŞI BĂNCILE (*)

Pentru dezvoltare tehnologică într-o lume profesională concurenţială este necesară periodic o finanţare pentru investiţii, care în marea majoritate a cazurilor este asigurată din împrumuturi bancare. Modurile în care băncile tratează clienţii, de la început (de la realizarea documentaţiei) cât şi pe parcurs sunt în mod frecvent inacceptabile, clientul fiind desconsiderat (fără nici un drept), un fel de victimă sigură (fără alternative de finanţare), aflat la cheremul băncilor, devenite Stat în Stat sau mai mult, Supra - Stat.

Prin 2005, acum numai câţiva ani era o singură bancă pe piaţă care acorda împrumuturi pentru cabinetele medicale, într-un mod destul de simplu şi nebirocratic însă cu dobândă foarte mare. În timp au apărut încă 4-5 instituţii bancare de stat şi / sau private care au intrat puternic pe piaţă promovându-şi produsul specific pentru medici prin fluturaşi, bannere, pagini publicitare, vizite în cabinete, prezentări la manifestări profesionale, sigle pe diferite obiecte, etc. Din acest punct de vedere concurenţa că ar fi trebuit să fie benefică, relaţiile cu clienţii devenind din ce în ce mai bune, aşa cum se afirmă în sloganele tuturor băncilor de genul: „Ne adaptăm nevoilor clienţilor”, „Clientul este tot ce ne interesează”, „clientul este stăpânul nostru”, etc…De fapt realitatea unui împrumut bancar este invers…după cum veţi vedea din descrierea următoarelor comportamente bancare inadecvate şi mizerabile.

Realizarea documentaţiei La început toţi angajaţii sau agenţii băncilor sunt numai „lapte şi miere”, prietenoşi, amabili, minimalizând sau eludând sinistrele documentaţii birocratice ce vor fi solicitate. Nu mai demult ca în anul 2005 am avut nevoie de un credit de valoare modică pentru o reparaţie curentă, economică, necesară unui cabinet amenajat în 1991. Am întocmit pe rând 3 dosare cu documentaţie pentru  3 bănci diferite ai căror reprezentanţi m-au întâmpinat extrem de amabili în primele zile pentru ca la predarea bibliorafturilor (de peste 5 cm grosime) să refuze creditul din tot felul de motive penibile: fondul de reinvestire creat prin amortizări curente nu conta, patrimoniul de mijloace fixe al cabinetului nu conta, posibilele garanţii ipotecare nu contau, un pensionar cu o pensie minimală era mai credibil pentru creditare decât un cabinet medical cu un mare rulaj de pacienţi şi cu un registru de casă semnificativ; conta doar Declaraţia de venit pe anul anterior !! Mai mult, angajate plictisite ale unei bănci m-au anunţat că indiferent de datele din documentaţie nu o să iasă scoring-ul … (grilă de evaluare realizată de un softist teoretician complet neştiutor al specificului financiar şi legal al unui cabinet medical). În cele din urmă am identificat o altă bancă ce nu ţinea seama de scoring-ul science-fiction inaplicabil şi am început alte demersuri pentru un alt împrumut...

Contractul de împrumut Un contract bilateral a 2 firme private îmi imaginam că este rezultatul unei negocieri fireşti între cele 2 părţi: glumiţi ! Conţinutul contractului îţi este băgat sub nas şi dacă vrei semnezi şi dacă nu „La revedere!”, nu se poate modifica nici o virgulă…

La început cel mai greu a fost să primesc o copie a contractului pentru a o putea citi în linişte acasă la o cafea, contract care era păzit de angajaţii băncii cam ca o Valiză Nucleară sau un computer cu date CIA sau KGB, secretomanie de cel mai prost gust şi în mod clar premeditată, astfel încât clientul să semneze în necunoştinţă de cauză un contract greu de citit, greu de înţeles şi poate chiar de neînţeles pentru cineva fără pregătire superioară lingvistică, economică şi juridică.

Despre contract sunt însă de semnalat probleme mult mai grave.

Corpul de literă cu care este redactat contractul este greu citibil dacă nu ilizibil pentru un om normal. Am mers cu una dintre aceste pagini la un oculist să văd dacă poate să îmi facă nişte ochelari speciali cu care să pot citi, era prea scump aşa că am apelat la o lupă ! Nu pot aprecia cu ce mărime de fonturi a fost scris, dacă există fonturi mai mici în oferta Word, dacă există documente oficiale în România scrise cu litere mai mici… Concluzia este una singură: micimea premeditată a fonturilor nu se justifică prin economia de hârtie ci se motivează tocmai prin intenţia de a descuraja complet clientul de a mai citi ceva...

Termenii folosiţi: Contractul foloseşte termeni specifici bancari (de genul exigibil, clearing, overdraft, VoiceTeller, cont dormant, acreditiv, incasso, subrogare, regresie, contrapretenţie, cambii, avalizare, scontare, speze, bancă trasă) asamblaţi în fraze pompoase în care se vorbeşte numai despre drepturile băncii şi despre obligaţiile clientului...

Pentru înţelegerea textului a fost necesară contactarea unui pacient lingvist care mi-a explicat pe îndelete ce şi cum dar care şi el a fost descumpănit de termenii tehnici, astfel încât m-a mai lămurit un prieten economist care depăşit şi el mi-a recomandat un avocat. În acest fel un total de 4 persoane cu pregătire superioară diferită au „cam înţeles” despre ce este vorba în contract deşi în anumite probleme nici în prezent încă nu ne-am pus de acord...

Desigur că în corespondenţa clientului medic stomatolog cu o bancă ar putea şi corpul medical să folosească termeni de specialitate în fraze de genul : ”datorită interacţiunii antigenice între ribozomi şi mitocondri, nucleotidele nu pot satisface pretenţiile membranei citoplasmatice depolarizate aducând ca dovezi şi protestul axonilor dismetabolici şi a dendritelor în dezasimilaţie în urma lansării de bancă a unor lizozomi cu cromozomul y deficitar la nivelul informaţiei genetice numărul 235.675.521”

Garanţii şi asigurări Dacă vă imaginaţi că însuşi mijlocul fix achiziţionat din împrumutul de la bancă constituie garanţia împrumutului, vă înşelaţi ! Asta doar în UE ! Garanţiile sunt constituite din orice fel de bunuri, inclusiv imobile, altele decât bunurile nou cumpărate, lucru nefiresc având în vedere că o prevedere din contract specifică faptul că bunul achiziţionat din credit nu este în proprietate până la rambursarea completă. Despre asigurarea bunurilor ipotecate chiar dacă toate mijloacele fixe ale cabinetului sunt asigurate în mod tradiţional de ani de zile de un asigurator de talie internaţională, banca pretinde o asigurare la o nouă firmă de asigurări interbancară autohtonă, care să sporească veniturile băncii şi cu primele de asigurare, nu doar cu dobânzile şi cu comisioanele, firmă care pe de altă parte prin modul de constituire corporatist nu inspiră nici o încredere şi nici o simpatie.

Tratamente dictatoriale din contracte În condiţiile generale de afaceri ale băncilor sunt prevăzute în text (fără nici un fel de echivoc) clauze prin care banca are toate drepturile, iar clienţii nici unul (aş vrea ca cineva să trimită copii ale unor documente bancare în care să se precizeze barem 3 drepturi ale clienţilor !). Dintre precizările sclavagiste cele mai semnificative ale băncilor cităm:

-„banca poate modifica orice clauză din contract, oricând va considera oportun”,

-„modificările pe dobânzi sau de contracte se anunţă clienţilor prin afişare la sediul băncii”

(la gazeta de perete ca pe vremuri, pe care clienţii ar trebui să o citească probabil săptămânal),

-„banca poate dezvălui datele personale ale clienţilor oricăror entităţi publice sau private pe care le consideră potrivite intereselor băncii”, (de ce nu Mafiei, Comorrei sau serviciilor de contrainformaţii ale unui alt stat ?),

-„banca impune ca înregistrările convorbirilor telefonice bilaterale sunt acceptate de către client ca probe în justiţie (!) în orice litigii” (ştiam că instanţele din România nu acceptă înregistrările aduse de părţi ca probe ci doar cele comandate de instanţă însăşi !),

-„banca poate să nu execute instrucţiunile primite de la client dacă le consideră frauduloase” (fără a se preciza care sunt criteriile obiective de evaluare ale unei instrucţiuni frauduloase),

-„banca poate decide oricând limitele sumelor ce pot fi retrase în numerar”, (lăsând brusc, de exemplu, clientul în incapacitate de a-şi plăti obligaţiile în numerar !!)

-„banca poate înceta contractul în cazul în care s-a dovedit clientul a fi implicat în operaţiuni de spălare a banilor” (dovedit de cine, de portarul băncii, de femeia de servici, de secretară şi pe ce criterii anume ?),

-„banca socoteşte în toate operaţiunile sale anul calendaristic format din 360 de zile” (băncile funcţionează pe o altă planetă… nu pe planeta Pământ unde un an are 365 de zile),

-„banca are norme interne de lucru care pot fi anunţate clientului pe parcurs” (sau pot să nu fie, când „vrea” muşchii lor),

-„banca are o practică internă care poate fi anunţată clientului pe parcurs” (sau care poate fi ne-anunţată, probabil după aspectul fiecărui client…),

-„orice document al clientului pe care banca îl consideră necesar poate fi obţinut de bancă pe cheltuiala clientului” (şi facturat probabil, după un timp, cu penalităţi de întârziere),

-„oricare drept acordat băncii de client prin contract poate fi exercitat de bancă la discreţia sa totală”

-„în apărarea intereselor sale banca se va alimenta oricând din contul clientului până la îndestularea sa completă” (imaginea clasică a bancherului burtos, umflat (evident…îndestulat !) şi inuman a fost se pare bine concepută…)

(în concluzie, statul absolutist şi totalitar, fascist, terorist sau comunist este un mic copil faţă de modul în care banca „striveşte” clientul, Stalin şi Hitler la un loc).

Răspunderea băncii Pentru prejudiciile cauzate clientului din cauze de forţă majoră (explicaţiile forţei majore aşa cum este recunoscută ea oficial) banca nu este răspunzătoare, fiind o cutumă pentru cazuri de genul: naţionalizare, expropriere, răscoală, insurecţie, revoluţie, acţiuni violente, armate, lovitură de stat, acte de terorism, incendiu, inundaţie, cutremur, ciocnire cu un meteorit, etc. O încadrare nouă apare în condiţiile contractuale, şi anume înlăturarea în totalitate a răspunderii băncii pentru pagubele aduse clientului în caz de caz fortuit: cazul fortuit înseamnă pentru bancă de exemplu căderea de curent electric (băncile nu au auzit de sursele UPS care menţin energia electrică inclusiv pentru aeroporturi sau probabil nu dispun de fonduri suficiente…!!). Caz fortuit este şi căderea unei reţele de comunicaţii, (ca şi cum ar exista o singură reţea monopolistă de comunicaţii sau banca şi-ar permite doar una !).

Tratamentul ostil cu clienţii existenţi Aceleaşi persoane care la acordarea creditului erau numai „lapte şi miere”, în relaţiile ulterioare cu aceiaşi clienţi (care vin cu nelămuriri, întrebări, solicitări de clarificări a unor pretenţii noi ale băncii) tratează clienţii în mod distant, superficial doar pentru a scăpa de ei! Clientul este minimalizat, el este doar un fraier bun de plată care trebuie să execute stând drepţi toate aberaţiile nou apărute şi nespecificate în contractul iniţial. Astfel de adevărate abuzuri se referă la:

anunţarea telefonică (!) a modificării dobânzilor şi / sau comisioanelor,

solicitarea urgentă de documente necesare „alaltăieri” (!),

actualizări de date ale clientului în termen scurt, de 1-2 zile (!),

refuzul încasării ratelor de funcţionari bancari sculaţi mahmuri dimineaţa (!),

necunoaşterea legislaţiei în vigoare după care funcţionează în mod specific clientul,

încadrarea nelegală a clientului în alte forme de organizare juridică, prin necunoaşterea de bancă a legislaţiei pentru persoane fizice şi juridice

lipsa de răspuns la corespondenţa oficială depusă cu număr de înregistrare a clientului, etc., etc.

 

Pentru cei care doresc o înţelegere suplimentară a opresiunii băncilor asupra individului şi a societăţii le recomandăm vizionarea filmelor documentare „Zeitgeist 1” şi „Zeitgeist 2” ce se puteau descărca gratuit la un moment dat de pe Internet şi despre care autorii afirmau în generic „Multiplicarea şi distribuirea acestui film nu este interzisă ci dimpotrivă este recomandabilă”

 

(*) În atenţia tinerilor medici debutanţi şi nu numai

 

 

 

Sponsori

Banner

Parteneri

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

site-uri partenere

Banner
Banner
Banner

Dentalife - Viata Stomatologica

Banner
Click pe icon pentru a accesa site-ul revistei