Loading…

Congresul de Paro-Protetică al AMSPPR

2-4 martie 2017 HOTEL CARO BUCUREȘTI

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.

Date beneficiar plată
Adresa de corespondență
Date facturare
Contribuţia
Asociaţia Medicilor Stomatologi cu Practică Privată din România (A.M.S.P.P.R.)

Înregistrată în Registrul Naţional al Asociaţilor şi Fundaţiilor sub nr. 1323/A/1990

C.I.F.: 5330891

Cod IBAN: ro 31 RNCB 0074 0292 1527 0001 – B.C.R. – sector 3

Date de contact

Fix: +40213239969

Mobil: 0722 365753

E-mail: congres@dental.ro

AMSPPR este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 3718.

Copyright 2017 dental.ro