Legislatie

09 Septembrie 2019

Propuneri AMSPPR de modificare a Codului Deontologic

Autor: AMSPPR

Adresa inregistrata la CMDR cu nr. 722/26.03.2010

Către
COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA, CONSILIUL NAŢIONAL AL CMDR

În atenţia:
Domnului Prof.Univ.Dr.Mihai Augustin, Preşedinte

Stimate Domnule Preşedinte,
Subscrisa Asociaţia Medicilor Stomatologi cu Practică Privată din România, str. Voroneţ nr 3, bl D3, sc 1 ap1, Bucureşti, vă înaintăm alăturat propunerile noastre cu privire la proiectul privind Codului Deontologic al medicului dentist.

Cu deosebită consideraţie

Dr. Voicu A David
Preşedinte AMSPPR