Legislatie

08 Octombrie 2021

ANUNT DE DESFASURARE A ADUNARII GENERALA A AMSPPR

Autor: AMSPPR

ANUNT DE DESFASURARE A ADUNARII GENERALE  A AMSPPR

 

Adunarea Generala a AMSPPR, care urma să aibă loc în data de 9 octombrie 2021 începând cu orele 9.30 în sala de conferințe a hotelului Hotel Cubix, Bdul. Saturn nr. 47 Brasov va avea loc online.

Linkul de acces: https://us02web.zoom.us/j/83440450832?pwd=V3Z0bjBNSE4xODM1ckJ5UVV3SmhwZz09

Ordinea de zi va fi urmatoarea

9.30 - 10,00

Formalităţi prezenţă delegaţi

10.00 - 10,15

DESCHIDEREA ADUNĂRII GENERALE:

Cuvântul de deschidere a Adunării Generale: Dr. Panţel Marton Gyorgy – preşedinte

Stabilirea cvorumului.

Alegerea Preşedintelui Adunării Generale şi a prezidiului.

Cuvântul preşedintelui Adunării Generale.

          - Adoptarea ordinii de zi.

          - Anunţarea secretariatului pentru redactarea procesului verbal.

10,15 - 10,45

RAPORTUL MEMBRILOR CONSILULUI DIRECTOR.

10,00 - 11,15

RAPOARTE FINANCIARE: raportul Comisiei de Cenzori;

Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli 2022

11.15 - 12.15

STATUTUL AMSPPR; Adaptarea statutului la noile reglementari aparute conform OG nr 26/2000 cu modificarile ulteriorare  şi legislaţiei în domeniu.

12.15 - 13.00

PROIECTE, DIVERSE.                                   

13.00

ÎNCHIDEREA ADUNĂRII GENERALE

         

Adunarea Generală se va desfăşura în prezenţa şi sub observarea de legalitate a avocatului  AMSPPR – Luciana Mihai.